Fanget som en elefant?

Elefanten er det største landdyret på jorden og en av de mektigste. Men det tar bare et sterk tau til å holde den fast. Når elefanten er ung, blir den knyttet til et stort tre. I flere uker vil den presse og trekke, men tauet holder ham fast. Så til slutt gir den opp.

Deretter, når elefanten når sin fulle størrelse og styrke, vil den ikke kjempe for å bli fri, for med en gang den føler motstand, gir den opp. Elefanten tror fortsatt den er fanget og ikke kan slite seg fri.

Satan kan spille tilsvarende lureri å lure oss til å tro vi er fanget. Bibelen forsikrer oss om at det er “ ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov” (Rom. 8.1). Vi er satt “fri fra loven av synd og død” (v.2). Men fienden prøver å få oss til å tro vi er fortsatt er full av synd.

Hva skal vi gjøre da? Reflektere over hva Jesus har gjort. Han døde for våre synder og erklærte en slutt på syndens kontroll over oss (v.3). Han stod opp fra de døde og ga oss den Hellige Ånd. Nå har vi myndighet til å leve seirende i ham fordi “hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i oss” (v.11).

I Kristus er vi satt fri.