Fellesskapet

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Apg. 2. 44-47

Alle mennesker trenger fellesskap. Spesielt nå i en tid der mange har opplevd å være borte fra sine nærmeste, ser vi behovet for nærhet og hvor viktig det er å stå sammen. Dele tanker og meninger, planlegge sammen. Ja bli enig om felles prosjekt. Også mange savner det kristne felleskapet. Brødsbrytelsen, søsken som sammen kan dele felles tro.

Den tidlige kirken, beskrevet i Apostlenes gjerninger 2 , er også et flott eksempel på dette. Uansett hva de troende gjorde, gjorde de det sammen og bygde fellesskap i prosessen. Fra de store tingene i livet til de små tingene, de gjorde dem sammen og lærte om hvem de var og hvem Gud er på samme tid.

Å være en del av et fellesskap er viktig. Det gir oss muligheten til å være ærlige og sårbare. Å bygge andre opp slik vi bygges opp. Å oppdage gavene og talentene våre når vi hjelper andre å gjøre det samme. Å lære av andre slik de lærer av oss. Og for å se et større bilde av hvem Gud er i verden rundt oss og i oss selv.

I dag markeres 1. mai. En dag som handler om folket, felleskapet og de som står sammen. Jesus lærte oss hvor viktig dette var. Takket være ideen om å la folket stå sammen og ikke la oss være kuet at en liten maktelite har samfunnet fått den friheten og demokratiske selvstendigheten vi har i dag. Alle rettighetene vi som enkeltindivider kan nyte godt av kan vi takke felleskapet for. Dette er en Gudegitt gave som de første kristne praktiserte fullt ut.

Dagen i dag er ikke et partis dag, men en dag for arbeiderene, altså alle oss som ønsker å være med i felleskapet. For meg er dette en kristen høytid.