Fire hager i livet

Det finnes fire hager i Bibelen.
De fire hagene er Edens hage, Getsemanehagen, Golgatahagen og Guds hage.
Hver hage har en tydelig historie i seg selv, men samtidig beskriver hver hage din posisjon med Jesus. Hver hage tjener også en bestemt rolle i Guds evige plan for menneskeheten.
Spørsmålet er, hvilken hage finner du deg i?

Den kristne tro er en pilegrimsreise. Med andre ord vandrer vi trinnvis med Gud gjennom dette livet. Når vi går med Gud, lærer vi å vende oss fra synden.

1. Eden – Syndens hage
Før synden kom inn i verden, var Guds skapelse bra. 1 Mos 3, 8 forteller oss at den første mannen, Adam, vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen.» Vi vet ikke hvor lenge dette fellesskapet fant sted. Men det må ha vært fantastisk. Det er noe helt spesielt å vandre med noen du elsker. Det er en fredelig måte å dele hjertet ditt og få perspektiv på livet og det som skjer rundt deg. Tenk å få gå med Gud i hans skapelse, navngi dyr og leve i paradis. Når mennesket da syndet, ble forholdet med Gud brutt. Tenk for en sorg det må ha vært for Herren da han ikke lenger kunne knytte seg til sitt skaperverk på denne spesielle måten. Fra det tidspunktet ble menneskeheten skilt fra Gud med våre synder.

Er du i en syndens hage?
Lever du med skyld? Har du snudd ryggen til Gud.
Vi kan be Jesus om å frigjøre oss fra denne seperasjonen.
Johannes 8,36 sier, “Får Jesus frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

2. Getsemane – Lidelseshagen
For alle som skal ut å reise vet at det kan være bittersøtt. Det er vanligvis spennende med tanke på hendelsene fremover, men vi har også bryet med å komme oss dit. Det er også traumer med å forlate de vi elsker. Dette gjelder spesielt når du ikke vet når du vil kunne se dem igjen. Barn opplever separasjonsangst når foreldrene slipper dem i barnehagen. Foreldre går gjennom en svært vanskelig tid når barna reiser hjemmefra. Det er slutten på en periode i livet, og vanskelig å håndtere.

Gud og Jesus opplevde en slags separasjonsangst i Getsemane-hagen. Her opplevde Jesus sin største engstelse. Hans tårer er forårsaket av separasjonen fra Far som han snart vil oppleve ved korset. Hans lidelse er så intens at han svetter store bloddråper.

Mens disiplene sover, ber Jesus til Far: “ikke som jeg vil, bare som du vil.» Matt 26:39
Jesus valgte denne plasseringen, i en hage, for å være sammen med sin Far og hans venner før han måtte dø. Det er sannsynlig at denne hagen var et felles sted for Jesus å møte sine disipler. Kanskje vandret de omkring i hagen i den svale kveldsbrisen.

Jesus kom til jorden for å forene mennesket tilbake til Gud. Dette var hans fokus. Ingenting ville hindre ham fra å gå til korset. Guds agape (ubetinget) kjærlighet sørget for at synden ikke lenger skulle skille Gud og mennesket fra hverandre. Gud måtte gjøre en forsoning. Jesus betalte prisen alene for all synd og lidelse. Han hadde vekten av verden presset nedover seg, han ble knust for våre misgjerninger. Getsemane betyr “olivenpresse.»

Har du en lidelse?
Enten det er sykdom, økonomisk, ekteskapelig, ensomhet, bitterhet eller en slags lidelse, så gi den til Gud. Stol på ham med hele ditt hjerte for han ønsker å helbrede smerten din. Kom nærmere Ham gjennom bønn. Be ham om helbredelse. Oppdag Hans store kjærlighet for deg. Han er trofast.

3. Golgata – Seierens hage
Johannes 19,41 sier: “Der hvor Jesus var blitt korsfestet, var det en hage, og i hagen en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i.”

Vår seirende konge har nettopp erobret synd og Satan på korset. Han har seiret over døden ved sin oppstandelse. Da kommer Maria Magdalena til graven, finner stenen rullet bort med to engler som står ved siden. Der møter hun Ham. Jesus er i live, og døden er erobret gjennom Ham!

Er du i en seierens hage?
Kjenner du denne seieren i livet ditt? Å kjenne Jesus er å kjenne seier. La oss ta den seieren og tjene andre. Dele det gode budskapet om Guds frelse og nåde for alle.

4. Paradis – Det evige livs hage
Nå har vi tatt runden fra skapelsens og syndens hage, til lidelsens hage, til seierenes hage og til slutt til den evige hagen.

Åpenbaringen 2, 7 sier: “Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis.”

Ordet “paradis” betyr også gledens hage.

Guds paradis er der det ikke er finnes flere tårer, og byens gatene er brolagt med gull, som gjennomsiktig glass. Åp 21, 4, 21
Nå er seperasjonen brutt, og alle igjen vandre omkring i hagen med Jesus i den svale kveldsbrisen.

Går du for seier?
Lever du uten å vite at målet ditt er himmelen?
Filliperene 3,20 sier, “Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.”

Den beste delen av himmelen er at vi vil være sammen med Jesus for alltid.

Å vandre i de fire hagene er et bilde av vår tur gjennom dette livet. Vi går fra å være født i synd og adskillelse fra Gud, til å bli gjenoprettet av Kristus, å vandre i seier, og til slutt leve i evigheten med Jesus.

Det er trøstende å vite at vi har en gledens hage som venter på oss.