Fokus for 2018

Vi vender oss ofte utover, mot det som skjer rundt oss. Hvordan blir dette året? Krig, fred, katastrofer. Det er media, og verden som trekker vår oppmerksomhet. Vi fylles kanskje med angst og redsel. Endetid, tegn i tiden. Politikk og penger. Hvorfor er vi alltid så utadvendte? Jeg vil utfordre meg selv i 2018 å bli mer innadvent. Da mener jeg ikke avvisende og innesluttet. Men jeg vil rette fokuset innover i meg selv, og ikke la det ytre påvirke meg. Jeg vil fokusere på det som foregår på innsiden. Hva skjer med meg i 2018? Er det krig og elendighet der? eller får freden lov å utvikle seg.

“Ingenting er nytt under solen” sier Forkynneren i Bibelen. Og “alt er bare tomhet”. Verden går sin gang om jeg bekymrer meg eller ikke. Det meste får jeg ikke gjort noe med. Hver generasjon har sine kriger, sin angst. Alt er som en runddans. Det vi engstes for nå, er ikke så ulikt det våre forfedre engstet seg over.

Men legger vi fokuset på oss selv, og jobber med våre egne indre troll, kan vi lettere oppnå fred. Fred i oss selv, så vi kan bli fredsmennesker og kjærlighetsmennesker. Det trenger jo verden. Ikke mer angst.

Se, du vil ha sannhet i menneskets indre,
så lær meg visdom i hjertets dyp! Salme 51. 8

Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. 3.16f