Følg meg!

Johannes 21. 15-23 

Etter Jesu oppstandelse kommer Peter bort til Ham, litt oppskaket etter alt som har skjedd. 

Det er da Jesus spør «Elsker du meg?» Som er grunnlaget for alt sammen.
Ikke:
– Har du tro?
– har du åndelige gaver?
-er du teologisk velutdannet?

Ingenting sånt. Det eneste spørsmålet Jesus stiller er: Elsker du meg?

Så kommer Johannes gående bak. Og da kommer det typisk «ta ansvar» spørsmålet fra Peter: Hva skjer med Johannes nå?  Vi må liksom blande oss i andres liv og lære. 

Hva angår det deg, sier Jesus. Følger du meg?
Dette er det befriende med å tro på Jesus.

Slutt å ta ansvar for saker du ikke skal ta ansvar for.
Følg Jesus. Det er det eneste Han har sagt du skal gjøre.

Fritt etter Magnus Malm «Fri til å tjene»