Fordomsfugl

Har du hørt om fordomsfuglen? En liten, mistenksom skapning som sitter på skulderen din hver gang du møter en situasjon eller tanke som du ikke er helt fortrolig med.

Hjemme hos oss trenger vi bare si; «nå tror jeg du har en fugl på skulderen din» så forstår vi alle at nå har det sneket seg inn en forutfattet negativ holdning ovenfor noe eller noen. 

Det er ganske menneskelig å tenke fordomsfulle tanker om noe vi har mangelfulle kunnskap om.

Jeg får de hele veien. I ubetenkte øyeblikk kan hjernen begynne å tenke svart hvitt om det ene og det andre.  Denne gangen har fuglen vært lenge på skulderen min, og matet meg med fordommer mot karismatiske forkynnere. Og det er ikke første gang. Jeg må selvsagt ikke dyrke det så jeg tar alle under en kam, selv om det er vanskelig. 

Jeg hørte om predikanten Claudio Freidzon fra Argentina som er tatt i mot av flere pinse karismatiske menigheter. Han påstår bl.a å ha helbredet en dverg. En beskrivelse som i dag ikke er helt innenfor å si. Kortvokste er vel det korrekte. På Verdi Debatt i avisen Vårt Land blir dette tatt opp med spørsmålet om en kortvokst trenger helbredelse. Hva er en sykdom, og hva kan helbredes. Jeg tror Jesus kan helbrede alt og alle, men hvem definerer hva som er sykt? Hvem kan sitte med «friske» kortet og definere syk og frisk? Er f.eks Downs en sykdom? Hvor går grensen. Jeg vet ikke, bare Gud vet. Men blir ikke slike definisjoner en karakterisering og stempling av mennesker som kanskje opplever at deres liv er bra. Skal vi som ikke har en «prognose» påføre andre et avvik fordi de er annerledes enn oss? 

Fordoms fuglen forteller meg at Pinsevenner er altfor opptatt av magi. Fasinasjonen av at Gud har «grepet inn» har så utrolig stort fokus. Det skal hele tiden skje noe overnaturlig. Er ikke dette typisk pinsevenner? Hva med de som aldri opplever noe ekstraordinært, er ikke de kristen nok? Og skal opplevelsene bety så mye at det går utover de som har det helt greit i sin tro, og helt greit med sin utenforhet og annerledeshet? 

Jeg er glad i pinsevenner, men jeg tenker sunn skepsis er bra. Dessverre sluker noen alt, og siden alt er mulig for Gud, så tenker mange at alt de hører fra disse super predikantene er sant. Men det er det ikke. Det er så mye løgn og fanteri der ute, og kristne må begynne å få øynene opp. Noen kristne løper rundt med vranglære kortet og dømmer andre kristne nord og ned fordi de ikke støtter Israel i alt, eller noen har lest en katolsk bok, men selv godtar de sprø helbredelses predikanter som lyver så det renner. Jo, noen av disse er samme person.

Gud klok og god, og elsker oss mennesker. Han ønsker det beste for oss. Og helbreder oss. Gud er professor i pedagogikk. Vår Far ser lengre og videre enn oss. Helbredelse i våre øyne er kanskje ikke løsningen i Guds øyne. Men vær skeptisk. Ikke alt som glimrer er gull. Og gjør som meg, se daglig etter om det sitter en fordomsfugl på skulderen din.