Førti dager er gått

Den 20 april åpner Norge opp mye av samfunnet igjen. Natten til 21. april har det da gått førti dager siden vi ble satt i karantene. Enda er vi ikke helt på plass, og vi skal selvfølgelig fremdeles være forsiktig og følge alle råd.

Som jeg har skrevet tidligere (Hele verden faster), så kommer ordet karantene av quarantena som betyr førti dager. Og viser til de førti dagene Jesus var i ørkenen.

Bibelen er full av tallsymbolikk. Og hvis vi ser på tallet 40 finner vi det nevnt 146 ganger i Skriften. Her er noen:
Gud lot det regne i førti dager og førti netter, mens Noah og hans familie og dyrene var i «karantene» i båten. 1 Mos 7,12 

Moses var også på Sinai-fjellet i 40 dager og netter, ved to separate anledninger 2. Mosebok 24,18, 34,1-28, og mottok Guds lover. Han sendte også spioner i førti dager for å undersøke landet Gud lovet israelittene. 4. Mosebok 13,25,14,34.

Profeten Jona advarte Ninive kraftig i førti dager om at at en ødeleggelse ville komme på grunn av byens mange synder. Jona 3,4

Profeten Esekiel la seg på sin høyre side i førti dager for å symbolisere Judas synder. Esekiel 4,6.

Jesus fastet i førti dager og førti netter i ørkenen. Luk 4,2

Etter å ha lidd døden sto Jesus levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.  Apgj 1, 3

I Bibelen handler tallet 40 om en periode med testing, eller prøvetid.
Mye av den kunnskapen vi har i dag, kommer fra elgammel kunnskap helt tilbake fra gammel jødisk tid. Allerede i 3. Mos. 13,45 står det beskrevet hvordan man skal forholde seg til smittsom sykdom: «Så lenge han er angrepet, er han uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren skal han holde til.»

Bibelen er ikke en utdatert bok, men kilden til mye av dagens kunnskap.
Om vi skal ta de førti dagene vi nå har vært igjennom som noe åndelig, rent medisinsk eller en kombinasjon av de to, får være opp til hver enkel. Men vi kan som Jesus sa etter han hadde vært i ørkenen og vendte tilbake til Galilea, be om et nådens år fra Herren. Luk 4,18-19