Fred midt i kaos

Ikke alle føler seg trygg i sitt eget hus. Ikke alle føler kjærlighet i et menighetsfelleskap. Og ikke alle føler at det finnes godt samarbeid på arbeidsplassen. Og ikke alle føler den nærmeste relasjonen er sunn. Hverdagen, livet og verden kan ofte, og for noen alltid føles utrygg.
Derfor er det så viktig å fortelle hverandre at hos Gud vår Far er det alltid fred. I Hans hjerte kan vi alltid finne hvile. Hans omsorg er ikke egoistisk, men full av ubetinget kjærlighet. Her kan vi finne tilhørighet og trygghet.

Midt i stormen av kaos og frykt kan vi gjennom bønn finne det beste og tryggeste felleskap. I hans hjerte er det alltid et rom for deg.

Når bønnen får bli livets hjem og base, kan vi selv bygge trygge familier preget av glede og åpenhet, kirker preget av forsoning, arbeidsplasser med produktivitet og tett samspill, vennskap som ikke kveler, men som kjennetegnes av tjenersinn og gjensidighet

Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav.
Salme 46, 1-4

Inspirert av Charles Ringma “Dare to Journey”