Gammel oppskrift på helbredelse

Etter å ha krysset Rødehavet, kom Israels barn til et sted som heter Mara. Vannet der var bittert. Det er derfor stedet ble kalt Mara, som betyr “bitter”. Israelittene kunne ikke drikke noe av vannet, så Herren gjorde det bitre vannet søtt. I Mara fastsatte han lov og rett for folket, og der satte han dem på prøve. Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, Herren, er den som helbreder deg.» 2.Mos 15,23-26

Her, som mange plasser i Bibelen leser vi forbi det som kanskje er kjernen i historien. Det er ikke Gud som legger på oss sykdommer, men Gud viser hva sykdommer vi faktisk legger på oss selv. Dette er noe vi ikke har forstått før i moderne tid.

Hva har sykdommer å gjøre med bittert vann? Jeg tror at det er fordi han ønsker at hans folk skal vite at en viktig årsak til sykdommer i kroppen er bitterhet og harme!

Hvis du har har vært bitter på noe eller noen, er det på tide å la det gå! Din helse, glede og liv er viktigere. Hvis du allerede er syk, og du vet at bitterhet har noe å gjøre med det, la det gå! Mange av budene fra Gud var ikke gitt for å gjøre mennesket underdanig Gud, men vår skaper vet hvordan kroppen fungerer og kom med advarsler til det beste for oss. I nåden er det ikke tvang, men vi har mye å lære av å forstå hva Gud viser oss fremdeles. Jesus helbreder i dag. Han kan fjerne bitterhet i dag, og han sier til deg: “Mitt barn, jeg kan gjøre ditt bitre vann søtt. Jeg er Herren som helbreder deg.”
La det gå og la Jesus helbrede, ikke bare dine sykdommer, men også ditt knuste hjerte!

Det å be om helbredelse for en sykdom er bra, men enda bedre er det å forstå kilden til sykdommen. Kanskje kan vi gjøre noe med det selv. Kanskje Gud ønsker at vi skal ta tak selv. Vi ber ofte Gud endre vår situasjon, men har vi tenkt på at Gud kanskje viser oss i situasjoner for at vi skal endre oss?

Forsker ved canadisk universitet antyder at mennesker som føler bitterhet over lang tid, risikerer å bli fysisk syke.
– Vedvarende bitterhet kan resultere i omfattende sinne og fiendtlighet som, når disse følelsene er sterke nok, kan påvirke en persons fysiske helse, uttaler psykologiprofessor Carsten Wrosch ved Concordia University. Han er spesielt interessert i hvorfor folk lar bitterherten fare på ulike stadier i livet, og hvordan andre ikke klarer dette. Teoriene hans om bitterhet inngår i boken Self-Regulation of Bitterness Across the Lifespan. (Springer 2011)
Wrosch mener blant annet langvarig bitterhet kan være et varsel om mønstre der man ser fysiologisk svekkelse som kan påvirke stoffskiftet, kroppens immunrespons og organfunksjon. (forskning.no/arg)