Går vi mot jordens undergang?

Noen tror det. Mens andre bare ler.  

Vi danner oss et bilde av en gud utifra måten vi forstår verden. Men sannheten er at vi må forstå verden for å se hvem Gud er. Hvordan henger verden sammen? Hvis vi kan forstå at alle ting henger sammen med alle ting, ser vi et lite bilde av hvor kompleks vår skaper er. Vi lever i en verden der vi har overtatt skaperens rolle og blitt våre egne skapere, og har endt opp med å dyrke vårt eget skaperverk i stedet for orginalen. Alt vi skaper, som kun er til vår egen interesse og hjelp, og som fungerer på bekostning av hele økosystemet, altså Guds skaperverk, er utrolig nok blitt det vi beskytter og verner mest om i dag. Naturen og alt levende er så knyttet sammen at det danner et mønster fra den minste celle til planter, dyr og oss mennesker, men dette ser vi ikke, fordi vi lever med den enkle forståelse at mine behov kommer først.  Det er menneskene som råder og derfor lider skaperverket. 

Når mennesker bare ønsker å finne svar hos dem som er opptatt av individets frihet og nasjonalisme, da lukker man øynene for mønstrene rundt oss. Alt henger sammen med alt. Vi kan ikke dyrke individet alene, for vi er ikke alene. Hvis vi ikke forstår sammenhengen og samspillet av jordens synergi, da mister vi friheten. Alt er i bevegelse, og må være i bevegelse for å fungere. Hele jorden består av milliarder av komplekse koblinger som bare kan bevares i kraft av et levende felleskap.

Når jeg møter kristne som rister på hodet av miljøaktivister, og de som prøver å redde fremtiden blir jeg oppgitt. Kan hende de har rett i at mange skriker høyt og overdriver. Men hva er det de er oppgitt over? Er det sin individuelle frihet de er redd for å miste. Er det redselen for at alle godene vi har skapt skal forsvinne? Jeg spør igjen, hvem sitt skaperverk er det vi skal bekymre oss over?

Og vi må se det store bildet av vår verden. Når alt henger sammen med alt, så lider alt når ett mønster ødelegges. Vi kan ikke leve uten mat som noen har produsert, noen andre har dyrket, og noen har sådd. De noen har og en familie som trenger penger og mat for å fø sin familie. Jorden kan ikke dyrkes uten at insekter gjør sitt bidrag. Alt fra små celler, larver, makk, bier, fluer og fugler har vært med i produksjonen. Hele verden har vært involvert. Vi er ikke alene. Vi kan gjerne tro at det er den sterkestes rett, og det er vår siviliserte nasjon som må bevares. Så derfor skal min rett til å gjøre som jeg vil overstyre de som er med i vårt felles økologiske mønster?

Jeg synes det er merkelig når folk ikke forstår at vi er knyttet sammen med alt. Det er lite respekt for medmennesker. Lite respekt for alt levende, jorden vår og Gud. 

Selv tror jeg ikke på noen verdens undergang. Men jeg tror på verdens overgang. Vi er klokere i dag enn vi var i går, og mye ser lyst ut. Men ignorerer vi at alt henger sammen med alt, at økologi ikke bare er et fancy ord for overnervøse vitenskapsfolk. Ja da vil alt mønster brytes, og vi får en annerledes fremtid. Så da er spørsmålet, ønsker vi å dyrke den jorden Gud skapte, eller vil vi dyrke den jorden vi skaper? Vi må tenke etter om det er våre egne laster og lyster, våre individuelle behov, som ligger til grunn for våre meninger og handlinger.

Fun fact: Økologi kommer av det greske ordet Oikos, som betyr hus, eller brukt i Bibelen om Guds familie/menigheten. Derav ordet Økumenikk (fra gresk oikoumene, «den bebodde verden») et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker, og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Så alt henger sammen med alt.