Gresset på den andre siden

På arbeidsplassen min har vi over lengre tid slitt med personalkonflikt. Dette er nok noe mange kan kjenne seg igjen i. Ledelsen tok grep og fikk en ekstern konsulent inn for å kartlegge problemene. Alle fikk komme til samtale, og noen lirte av seg hvor forferdelig de hadde det. Det viste seg at det var en liten andel som opplevde de samme problemene. Ledelsen tok seg sammen og gjorde flere grep som skulle forbedre situasjonen for de ansatte. Men før de hadde kommet så langt hadde de mest frustrerte sagt opp. Plutselig fungerte ting mye bedre, og folk fant trivselen tilbake. 

Dessverre tror jeg mange av de som sluttet vil oppdage at den nye arbeidsplassen de begynner på også har dårlig ledelse. Når vi ser utover og ikke evner å se innover blir det alltid de andre som er problemet. 

Slik er det i livet generelt og. Vi opplever ofte at noe i livet aldri blir bedre. Selv når vi gjør en endring i hverdagen. Vi bytter hus, ektefelle, jobb eller livsstil. Gresset på den andre siden må også pleies og klippes. Tilfredshet er ikke å få det vi vil ha, men å være fornøyd med det vi har.

Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe. For jeg har lært meg å nøye meg med det jeg har.
Filipperene 4,11