Grumpy old man

Når jeg nå er kommet midt i livet, begynner jeg noen ganger å tro at jeg vet mye mer enn folk rundt meg. Tross alt har jeg en del erfaring som gjør at jeg kan se ‘det store bildet’. Jeg kan forstå verdenshendelser fra et historisk perspektiv som yngre mennesker ikke kan, fordi jeg har sett alt før. Jeg har levd igjennom det selv. Om jeg bare kunne videreformidle fordelen med min fantastiske akkumulerte visdom til andre, ville de samme feilene ikke bli gjentatt om og om igjen.

Problemet er at ingen hører på meg, og det frustrerer meg.

I verden rundt meg ser jeg alt det gode jeg trodde på bli trampet ned og latterliggjort, selv av de i regjering og styresmakter. Jeg vil fortelle dem hvor galt alt er men ingen lytter, og det frustrerer meg enda mer.

står jeg i fare for å bli en gretten gammel mann? Jeg vil forandre verden, men det ser ut til at jeg ikke kan mer, og grettenhet er alt som er igjen.

Så hva kan jeg egentlig gjøre for å forandre verden? Jeg kan ha Åndens frukt i livet mitt. Og hva er så det? Det er å kunne vise kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvkontroll. Jeg tror det ville ha en større effekt enn jeg noen gang kan forestille meg.

PS! – Dette ville fungert for yngre mennesker også!

Bønn: Kjære Herre Jesus, du ser hele menneskets svikt og misforståelse fra verdens begynnelsen til  verdens slutt, men du steg over det hele med din store fred og nåde. Hjelp meg å være som deg og å vise Åndens frukter i livet mitt. Amen.