Gud er død

Han kom til meg sint og sur fordi jeg kalte meg en kristen. Gud finnes ikke sa han. Gud er død.
Nå må du bestemme deg tenkte jeg. Er Gud død eller finnes Han ikke.

Eventyr sa han. Hvorfor tror dere kristne på gamle eventyr som ikke finnes. Religion er opium for folket, og er bare med på å skape motstand og forskjeller på folk. Tenk på alle krigene som er forårsaket av religion. Folk blir tvunget inn i diktatur der de må tro på en gammel bestefar som sitter oppi skyen. Ikke bryr han seg heller. Hvorfor er det så mye krig og ødeleggelser hvis det det finnes en god gud? Han var sint, frustrert og oppgitt av meg som trodde på dette vaset.

Iskrem er er ikke godt, sa jeg.
Hva mener du med det. Is er godt jo, og hva har dette med en gud å gjøre?
Det handler om å generalisere. Hvis jeg ikke liker is, er det da min oppgave å proklamere for alle at det ikke er godt, eller at jeg ikke liker det?

Nietzsche sa at Gud er død. Sigmund Freud kalte kristendommen et “eventyr.” Vi hører bemerkninger som “Jeg tror ikke på tannfeen, julenissen, påskeharen eller Jesus.” En slik bemerkning om tro er like barnslig uttalelse om vitenskap, som “Jeg tror ikke på molekylærbiologi.” ”Kristendommen er basert på historiske bevis som er åpne for evaluering.

For meg er kristendommen det motsatte av barnslig. Mange lærer at Gud ikke eksisterer før de får vite at julenissen ikke eksisterer. Noen lærer tidlig at bare dumme mennesker tror på Gud, og godtar det helt til de undersøker bevisene. Vi bør skille synspunkt fra trangsynthet. Synspunkt utvikler seg i henhold til bevis; trangsynthet nekter å tilpasse seg bevisene. Uansett hvilke synspunkt vi har, må de alltid revideres i samsvar med bevisene. Ateister forestiller seg at kristne tror på en stor pappa eller mamma som vil være hyggelige mot dem når de er gode og straffe dem når de er slemme. Slike mennesker ignorerer den sentrale hendelsen i kristendommen – livet og døden til Guds egen sønn – og mengden av kristne som smertelig har dødd for sin tro. De ignorerer også utallige briljante forskere, filosofer, forfattere og andre som har trodd og nå tror på Kristus. Det er sant at noen mennesker er barnslige i sin tro på kristendommen, men andre er barnslige i sin tro på ateisme.

Er kristendommen en samling folkeeventyr? Noen har hevdet at beretningene fra Det nye testamente er historiske versjoner som gradvis oppstod om Jesus før og etter hans død. Forskjellen mellom Det nye testamente og folkeeventyrene er at fortellingene om Jesus fokuserer på en ekte person og ble komponert kort tid etter hans død på grunnlag av vitnebevis. Folkeeventyr handler om fiktive vesener uten kjent opprinnelse. Uansett hva Det nye testamente er, er de absolutt ikke folkeeventyr. Ja det oppsto fiktive beretninger om Jesus og hans følgere i det andre århundre som fremdeles mange tror på i dag. De fleste gir ingen mening som sannhet og blir akseptert som fiksjon, som romaner om andre historiske karakterer. Noen hevder å presentere den “virkelige, hemmelige sannheten.” Den kristne kirke har alltid sett mellom det fiktive og det historiske og mellom det som er åpent og det som er hemmelig. Kristendommen har ikke rom for hemmeligheter og er verken eventyr eller folkeeventyr.

Og religion er opium for folket hvis det blir til diktatur. Det har du rett i. Kristendom handler om å sette folk fri, ikke herske over andre.

Så din generalisering av Gud er et produkt av din opplevelse av Gud, kristne og tro. Det gjør ikke din mening til en sannhet. Menneskeskapte guder har en tendens til å ligne de menneskene som presenterer de.

Gud finnes utenfor våre tankesett. Han satt deg og alle mennesker fri på korset for 2000 år siden. Når du ser det, vil du kjenne deg fri fra alle løgner og eventyr.