Gud er ikke kristen

Tanken om at Gud ikke er en kristen er ganske urovekkende for dem av oss som subtilt, hvis ikke åpenlyst har en antagelse om at vårt religiøse menneske definerte «kristen liv» er den beste måten å leve på, og hvordan andre bør leve. Men når det er sagt. Gud er ikke heller ikke muslim, hindu, ateist, buddhist eller noen annen kategori som vi mennesker har laget for å fange Gud og Hans velsignelse. 

Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor må vi skape måter å definere oss selv i opposisjon til andre mennesker? Hvorfor har vi bygget imperier som begrunner vår overlegenhet og brutalitet. Vi hevder at vårt imperium, vår tro er støttet av Gud. 

Skriften sier at alt ble skapt i og gjennom Jesus, og det understreker at det ikke er en eneste ting som er til stede uten Jesus. Men våre religioner separerer oss – så når vi hører ordet kristen, tenker vi på noe som begynte på utsiden, og gjennom en bønn eller ritual, så flyttet Jesus fra utsiden til innsiden av oss. Men som skaper, forløser og opprettholder av alle ting (og dette inkluderer hvert eneste menneske) utfordrer Jesus all religiøsitet.

Hvis vi tar Jesus på alvor, så har vi ikke å gjøre med noen utenfor og innenfor; vi har å gjøre med de som ser og de som ikke ser, stoler på og ikke stoler på.

Hvis du spør om Gud handler om separasjon og behandler mennesker med forskjellige kirkesamfunn, trosretninger og måter å tenke på som utenforstående, helt til de ber en spesiell bønn for å «komme inn». Så selvfølgelig ikke. Hvis du spør, kan Gud relatere seg til alle oss som er «innenfor» som er totalt uvitende og elendige. Elsker Gud oss og gjør alt Han kan for å lede oss til Jesus, som er den eneste veien, sannheten og livet. Selvfølgelig

Det nye testamente ble opprinnelig skrevet på gresk. Gjett hva det greske ordet for anklage er, som i “Satan er en anklager”? (se Åpenbaringen 12:10). Det er kategoro, hvorfra vi får ordet kategorisere. Det betyr å sette noe eller noen inn i en gruppe for å kategorisere dem.

Kategorier kan være nyttige til å hjelpe vår forståelse og navigasjon gjennom kosmos der vi alle bor, men kategorier er også kraftig splittende og ødeleggende for forhold. For et barn som lærer forskjellen mellom meg og deg, foreldre og ikke-foreldre, trygge og ikke trygge, er det bra, men kategorier som er ment å etablere sunne grenser, blir ofte til vegger som skiller de som er «utenfor» og de som er «innenfor»

Å tro (tillitsfull) er en aktivitet, ikke en kategori. Sannheten er at hvert menneske er et sted på reisen mellom tro og vantro; likevel fortsetter vi å kategorisere tro og vantro.

Hvis noen spør om jeg er kristen, spør jeg først, «hva er en kristen» så kan jeg si om jeg passer inn i deres boks.

Kristendommen er ikke en religion. Kristendommen er proklamasjon av religionens slutt, ikke av en ny religion, eller den beste av alle religioner. Hvis korset er tegn på noe, er det tegn på at Gud har gått ut av religionsvirksomheten og løst alle verdens problemer uten å kreve av mennesker å gjøre en eneste religiøs sak. Hva korset egentlig er et tegn på, er at religion ikke kan gjøre noe med verdens problemer – at det aldri har fungert, og aldri vil fungere.

Kristendommen er ikke “veien.” Jesus er veien!