Gud er kjærlighet

Gud har mange navn. Og det fineste må vel være kjærlighet. 1. Johannes 4,8. står det: ”Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”

Det kan være nyttig å noen ganger bytte ut disse kallenavnene til Herren med f.eks Gud, Jesus osv.

La oss ta ett kjent stykke i Bibelen å bytte ut ordet kjærlighet med Gud.


Gud er tålmodig, Gud er velvillig,
Gud misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          
Gud krenker ikke, Gud søker ikke sitt eget,
Gud er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
Gud gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.
          
Gud utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

1. Kor. 13 4-7