Gud er slik du oppfatter Han

Troen endres gjennom hele livet. Jeg som mange andre hadde som 20 åring svaret på alle spørsmål om Gud. Jeg leste apologetikk (trosforsvar)og kunne slå andre i hodet med min Bibel. Nå nærmer jeg meg med stormskritt “bamsens fødselsdag” altså nesten 30 år etterpå, og vet snart ingenting. Jo, man blir klokere med årene, men det går på livet og livserfaring. Troen har endret seg mange ganger, og jeg ser Gud på en ny måte. Han er for stor til å fatte.

Da jeg var 20 år stod jeg på andre siden av bordet, og så på de eldre som ikke var like fanatiske som jeg. Jeg forsøkte å argumentere for hvor enkel Bibelen og Gud var. Alt passet inn i den boksen jeg hadde skapt, og argumenterte mens de sto og så i min retning. Sannheten var at jeg så deres fortid, mens de sto og så inn i min fremtid. De visste hvor de kom fra, men jeg sto med ryggen til det de så skulle komme.

Når årene går, forflytter vi oss rundt bordet, og da kommer troskrisene. Gud forsvinner. Vi ser inn i en retning som har et helt annet bilde enn det vi hadde malt oss. Dette kan komme av kriser i livet, møter med andre mennesker og generell erfaring. Vi hører andres livshistorier som ikke passer inn i vårt gudsbilde. Når alt vi stolte på, alt vi trodde på plutselig forsvinner, hva skal man da tro. Dette er noe man ikke skal ta lett på. Det kan være så dramatisk at troen slutter.

Men er det Gud som forsvinner, eller er det vårt bilde av Gud som forsvinner?
Vi lærer oss med årene at Gud er rundt hele bordet, og noen ganger kan det gjøre vondt å rive ned trygge tankebygninger. Paulus sier i 2 kor. 10 “For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus”. Vi må forstå at livet ikke bare handler om å bli bedre kjent med Gud. Men også avlæring av gamle fordommer, stolthet og båssetting av vår skaper.

Aldri har Gud vært større enn nå. Og det takket være at mitt gudsbilde har blitt knust gang på gang. Det er vel dette Johannes er inne på når han sier “Han (Jesus) skal vokse, jeg skal avta.

Jeg håper jeg om 30 år har knust dagens forestilling om Gud, og at Han har vokst enda mer inn i livet mitt.

Min gudsforestilling er ikke en guddommelig forestilling. Den må etterhvert ødelegges. Han selv ødelegger den. Han er den store bilde ødeleggeren. Kan vi kanskje si at denne ødeleggelsen er et bilde på Hans nærvær. Inkarnasjonen er det største eksempelet. Det knuser alle tidligere oppfatninger om Messias. Og de fleste tar anstøt av denne bilde ødeleggeren. Men salige er de som ikke gjør det.
CS Lewis fra boken «En sorg som min»