Gudfryktig optimist

«Det skal bli som dere tror.» Matteus 9,29

Det er to slags mennesker: De som våkner og sier: “God morgen, Gud!” og de som våkner og sier: “Herre Gud – det er morgen!”

Vi har en tendens til å føle slik vi forventer å føle. Vi ser hva vi forventer å se. Vi hører hva vi forventer å høre. Vi handler slik vi forventer å handle. Vi kan velge om vi mislykkes eller lykkes – være glade eller frustrert – avhengig av hvordan vi tror.

Å leve i tro betyr å forvente det beste.
Matteus 9, 29 sier: “Det skal bli som dere tror”.
Tro er positiv forventning. Du forventer at Gud skal svare. Du forventer at løsningen vil komme. Du forventer at ting ordner seg. Du forventer å lykkes. Du forventer at det hele faller på plass. Forventningene er tro.

Som kristne vet vi at ikke alt i livet vil bli bra, uansett hvor mye vi tror. Det er ikke realistisk i denne verden. Men vi kan være trygge på at Gud gjør det beste for oss. Vi kan stole på Ham med fremtiden vår, fordi Han vet bedre enn oss hva som er best for oss – og han vil hjelpe oss å bli mer lik Ham.

Å leve i tro betyr ikke at du er naiv. Det betyr at du stoler på at Gud alltid jobber, så du kan forvente at ting ordner seg akkurat som Han har tenkt. Det kan gi deg stor selvtillit. Den sannheten kan bygge din tro.

For å bli en gudfryktig optimist, forvent at Gud skal arbeide i livet ditt og i verden. Forvent at han holder løftene. Forvent at han vil oppnå sin vilje gjennom deg. Og forvent at han gir deg alt du trenger for å gjøre det.