Guds ord

I alle år har jeg hørt og selv referert til Bibelen som Guds ord. Vi må forkynne Guds ord, vi må høre Guds ord, vi må leve etter Guds ord. Og det står flere steder om Guds ord i Bibelen.  1 Peter 4.11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” 1 Krøniker 17.3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så…

Vi tenker fort at ordet er bokstaven, det skrevne ord, altså Bibelen. Men hva sier skriften selv.
I  Johannes 1.1: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”  Som vi ser her var ordet fra begynnelsen, før alt ble til, før noe skrift og tegn ble skrevet ned. i vers 2-4: ”Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til.  I ham var liv, og livet var menneskenes lys.”  Ordet var altså liv, ikke døde tegn. vers 14 ”Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”  Her ser vi at Ordet var Jesus. Vi kan og lese i Åpenbaringsboken 19. 13, som beskriver Jesus som kongen som kommer tilbake til jorden «Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord» 

Når vi har dette som bakgrunnsinformasjon, blir veldig mye av Bibelen satt i et nytt og levende lys. f.eks: 1 Peter 4.11: ”Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.” (som Jesus)  Hebreerne 11.3 ”I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige”
Også gamle testamentet blir satt i ett nytt lys her: 1 Krøniker 17.3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så: . . .”  Her var det ikke bokstavene som kom til Natan, men Jesus selv, som har vært fra tidenes morgen.  Og i Lukas 3.2 står det:  ”Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.” 

Dette gjør Herren mer levende for meg. Det er det levende ord vi har med å gjøre. Guds ord er Herren selv som virker i oss og blant oss. Vi skal alle passe oss så vi ikke ligner de skriftlærde som gikk så ned i bokstavens ord og tolket seg i hjel. Vi har med en levende Gud som virker blant oss i dag. Prøv å bytt ut der det står Guds ord med navnet Jesus når du leser skriften. Da blir ikke Bibelen Guds ord, men boken om Guds ord (Jesus). Som troende mennesker har vi fått den Hellige Ånd som fremdeles taler og veileder oss. Romerne 7:6 ”Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.” og ”han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.” 2 Korinter 3:6