Guds vinger

Etter en skogbrann i Yellowstone National Park for flere år siden, sto det en artikkel i National Geographic som ga et mektig bilde av Guds vinger. En skogsarbeider gikk opp på et fjell for å vurdere brannens skade. Han fant da en fugl, bokstavelig forkullet i aske. Den lå under et tre.

Uvel av det uhyggelige synet, pirket han borti fuglen med en pinne. Da så han til sin store overraskelse tre små kyllinger under sine døde mors vinger. Den kjærlige moren, som hadde vært oppmerksom på den forestående katastrofen, hadde ført sine avkom til treet og samlet dem under vingene sine, instinktivt for å verne dem mot den giftige røyken.

Hun kunne ha fløyet til sikkerhet, men nektet å forlate sine små. Da brannen kom nærmere og varmen hadde brent den lille kroppen, hadde moren vært trofast.

Fordi hun hadde vært villig til å dø, fikk de små under vingene leve.

“Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern.”
Salme 91, 4