Har Gud forandret seg?

Det dukker stadig opp nye måter å fortolke Bibelen på, og mange hisser seg opp og føler seg krenket i sin overbevisning. Gud kan ikke forandre seg og Gud er i går og i dag den samme brukes som motargument. Hvis vi skal ta Gud på alvor, og det skal vi vel hvis vi tror, så er dette helt rett. Gud forandrer seg ikke. Men det som er fakta er at mennesker forandrer seg. Vi utvikles hele tiden. Det vi vet i dag visste ikke folk i middelalderen.

Når det står skrevet av vi bare forstår stykkevis og delt tenker jeg at Gud viser oss mer og mer av sin sannhet. Guds ord er levende, og Ånden åpenbarer stadig nye hemmeligheter i skriften. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Kan dette forstås, ikke bare som en modningsprosess for enkeltmenneske, men og som en modningsprosess for samfunnet?

Vi forandrer oss hele tiden og er blitt mye mer bevist på sinnet og hvordan alle ting henger sammen i dag. Det tok som kjent lang tid før slaveriet ble avskaffet, og ingen mener i dag at det er rett. En god del av det de gamle kirkefedrene skrev om har vi avskaffet. Det skrives i Vårt Land om kampen kvinnelige prester kjempet. I dag er det ingen som hever et øyenbryn at det finnes kvinner som er prester. Bortsett fra en og annen avsidesliggende fjord. Selv er jeg ofte mer skeptisk til en del mannlige prester.

Hjerneforskere har jo kommet fram til at straff og belønning er galt. Og Freud var med på å definere psykologien på 1800 tallet, og i dag ser vi at Gud allerede i eldgammel tid beskrev psykologiske handlings mønstre, men ingen så dette før forskningen viste det til oss. Mye er og vil bli forsket på og det åpner opp nye måter å forstå skriften på. Og da endrer vi Gud, tenker vi. Men Gud er den samme. Han har alltid vist dette til oss, men vi har modnet sakte men sikkert fremover.

Det betyr at mye vi tar som sannheter i dag ikke sikkert er riktig i morgen.
Ingenting av dette kommer på kollisjonskurs med Bibelen eller Gud, men det kan være tungt for oss mennesker å innse at vi har tatt feil. Jeg definerer ikke her hva som er feil i dag, men oppfordrer alle til å våge å se dette. Se Gud med nye øyne.

Igjen vil jeg fremheve at det er felleskapet med Gud som betyr noe, ikke alle dogmene som gjør oss religiøse.