Hater Gud?

Interkulturell kommunikasjon er et veldig nyttig og bra fagfelt som vi alle har godt av å sette oss inn i. Det å forstå hverandre på tvers av språk, kultur og interne tradisjoner. Kristne over hele verden følger samme bok, og selv om tolkningene kan være forskjellig så har vi den samme Gud. Når kristendommen spredte seg rundt i øst og vest, så fikk vi ikke forskjellig tro, men kultur. Derfor har vi ofte problemer med å forstå våre søsken. Vi legger trykket på opplevelsene forskjellig. Noen er mer opptatt at det ytre kristne livet og hvordan gjerninger skal komme til utrykk, mens andre fremholder det indre livet med Gud.

Men selv om vi skal jobbe med å elske våre søsken, og deres forskjellighet, merker jeg at en del av den vestlige og amerikanske kristendommen fremstår som helt uforståelig for meg. En del av de fremtredende kristne har en veldig mørk og hatefull måte å forkynne på. Jeg ser stadig kristne som går i protesttog med store plakater at Gud hater. Gud hater homofile, Gud hater de som tar abort. Noen går så langt at de er villige å drepe abortleger og homofile. De følger en gammeltestamentlig tro der det står skrevet: Øye for øye og tann for tann.

Men vi kristne skal følge det gode budskap (evangelium) Vi skal ikke ta hevn men heller vise kjærlighet og overbærenhet. Det står i Bibelen, Matteus 5,38-39. ”Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg (Jesus) sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”

Gud hater ingen. Gud hater synd, men ikke synderen. Hvordan noen klarer å tolke bibelen så feil forstår jeg ikke. Jeg er ikke satt til å bedømme deres tro og forhold til Gud, men jeg kjenner at her er det noe som skurrer. Det er få ting som er så ødeleggende for den kristne tro som det å gjøre Gud til noe han ikke er.