Herren velsigne deg!

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 4. Mos 6, 24-26 

Hver fredags kveld legger ortodokse jødiske fedre hendene på sine barn og velsigner dem. Kanskje ikke så rart at jødiske barn vokser opp og blir sterke og framgangsrike mennesker. Blant jøder har vi noen av verdens største oppfinnere, bankfolk, musikere og skuespillere. Selv om jødene er en minoritet har de flest nobelprisvinnere. Kanskje det er fordi de velsigner sine barn på samme måte patriarkene i Det gamle testamentet gjorde. Abraham, Isak og Jakob sa sin velsignelse over sine barn ved å legge hendene på dem.

I Det nye testamentet velsignet apostlene menighetene de forkynte for. I Filiperene 4,19 sier Paulus “Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger”. Johannes skriver i 3. Joh. 1,3: “Min kjære, først og fremst ønsker jeg at du får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig”.

Jesus velsignet flere, også barna: Matt 19, 13-19

Jeg har hørt flere historier om mennesker som har blitt friske når de er blitt velsignet.

På samme måte vil det motsatte få negative konsekvenser. Å forbanne et menneske er farlig. Vi kommer gjerne ikke på det, men ved å snakke et menneske ned, kritisere, latterliggjøre eller klage, så skaper vi en negativ tilstand i menneskers liv.

Hvordan møter vi mennesker i hverdagen. På jobb, med ektefellen, med barna og på internett.
Velsigner vi, eller forbanner vi?