Holdning er alt!

Jeg vil alltid prise Herren og stadig lovsynge ham. Salme 34, 2

Det var en gang en kvinne som våknet opp og så seg i speilet. Da så hun at hun bare hadde tre hår på hodet. “Flott,” sa hun, “Jeg tror jeg skal flette håret mitt i dag.”
Det gjorde hun, og hadde en flott dag.

Den neste dagen hun våknet opp og kikket i speilet så hun at hun bare hadde to hår på hodet. “Hmm,” sa hun, «i dag tror jeg det blir midtskill.»
Det gjorde hun, og hadde en flott dag.

Den neste dagen hun våknet opp og kikket i speilet så hun at hun bare hadde ett hår igjen på hodet.
“Wow,” sa hun, “i dag skal jeg ha håret mitt i en hestehale.” Det gjorde hun, og hadde en fantastisk dag.

Den neste dagen hun våknet opp og kikket i speilet hadde hun ikke et eneste hår igjen på hodet.
“Takk Gud!” utbrøt hun. «For nå hadde jeg ikke mer å gjøre med håret mitt!”

Holdning er alt! La oss være takknemlig for de tingene Gud gir oss hver dag, og selvfølgelig – ha en flott dag!