Hva er autoritet

Ordet makt brukes mye. Politisk makt, den mektigste i Norge osv. Den som har makt har autoritet sier vi.
Ordet autoritet kommer fra det latinske ordet augere, som betyr å plante.

Når vi møter mennesker som ser behovet for å si at «her bestemmer jeg» har de allerede mistet autoriteten sin. De som hevder sitt lederskap, er ingen leder lengre. Den myndigheten han mangler kompenserer han ved å snakke om sine krefter.

De som eier ekte myndighet trenger ikke understreke det. Ekte autoritet er folk som gir oss vekst.

Joh. 13.5
Så heller han (Jesus) vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet.

Publisert: 21. nov 2017