Hva kan vi forvente av de rundt oss?

Vi forventer ofte for mye av andre. Dette gjelder særlig de som står oss nærmest. Vi forventer mer av de vi elsker, og de vi ønsker å hjelpe forventer vi takknemlighet og framgang fra. Men det blir ofte urealistiske ønsker. Familier kan bli ghettoer av uinnfridde forventninger. Vi kan fort bli såret når forventninger av forståelse, oppmuntring og gjensidig støtte ikke innfris.

Derfor er det nødvendig at vi tar ansvar for å revurdere våre forventninger til de rundt oss. En viktig faktor er å finne ut om vi henvender oss til riktig adresse. Det er nemlig ikke sikkert den andre er i stand til å gi oss det vi forventer.

Vi er kalt til å tjene hverandre med Kristi sinnelag, og da må vi ikke glemme at familien fortjener samme behandling som de vi gjerne så fromt tjener i vår jobb, menighet eller blant de trengende. Hva er motivet for å tjene andre. Altfor ofte, gir vi for å selv få. Vi må innse at en av de største gavene vi kan gi, er friheten der mennesker selv tar ansvaret for sin egen respons, sine valg og sin framtid.

Inspirasjon hentet fra Charles Ringma – «Den indre rytmen»