Hvem var Josef

Jeg tenker ofte på Josef. Jesu jordiske far. Hvem var han, og hva skjedde med han. Hvorfor ble han utvalgt av Gud. Skriftene gir oss ikke veldig mange detaljer om han, men de gir oss et glimt av Josefs karakter når han nektet å lage et offentlig opptog av Maria, når det ble oppdaget at hun var gravid mens de ennå ikke var gift. Matt. 1. 19. På grunn av denne nåden ble han kalt «en rettferdig mann». Det er også klart at han var lydig mot Gud i det han tok Maria som sin kone, til tross for hva folk kan ha tenkt på den tiden, og at han rømte til Egypt med henne.

Bibelen antyder sterkt at Josef var død på den tiden Jesus begynte sin tjeneste. Den siste gangen han er nevnt i en aktiv rolle er da Jesus var tolv år gammel, og ble skilt fra sin familie etter påskefeiringen. Luk. 2. 42-51. Det faktum at Jesus senere ble betrodd omsorgen for sin mor til apostelen Johannes (Joh. 19) viser at Josef ikke lenger var i live rett før korsfestelsen, ellers ville ikke Jesus ha rett å tildele omsorgen for moren til noen. Hvordan Josef døde, sier dessverre skriften ingenting om. Men jeg tror vi kan gjette ca når han døde.

Tittelen «jødenes konge» som tilskrives Jesus er bokstavlig talt sannheten. Jesus var arving til kong David på begge sider av familien. Som Matteus 1. og Lukas 3. viser i sine respektive slekts oppdateringer. og Gud hadde lovet David at en i hans linje ville alltid sitte på tronen (se 2 Samuel 7). Som arving til både Josef og David, hadde Jesus rettmessig krav på tronen, men denne retten kan bare gis til ham etter Josefs død. På grunn av dette tror jeg at Josef sannsynligvis døde samme år som Jesus begynte sin offentlige tjeneste, når, som Lukas forteller oss, var han “omkring tretti år gammel», med sin “fars” død, og som den eldste av Maria og Josefs barn, ville han ha blitt hodet i husstanden. Arven ville da ha vært hans og han ville ha vært fri til å presentere seg for Israel.

Dette passer også med hva annet vi vet om Jesu familie. Skriftene forteller oss at Josef og Maria hadde fire sønner og minst to (kanskje mer) døtre ( Matteus 13: 55-56 , Mark 6: 3 ), minst syv barn. Hvis de hadde ett barn hvert år, må Josef har levd i rundt fjorten år etter Jesu fødsel, og vi vet for sikkert at han fortsatt var i live da Jesus var tolv.

Også det at noen mennesker reagerte på Jesus da han begynte sin tjeneste, og bemerker ham som “tømmermannens sønn”, tyder på at mange fortsatt var kjent med Josef når Jesus var tretti år gammel. Hvis Josef døde under Jesu tjeneste, ville det trolig ha vært nevnt i evangeliene, spesielt siden Jesus reiste flere kjente personer fra de døde.

Av disse grunner, synes det for meg at Josef trolig døde før Jesu begynte sin tjeneste, og sannsynligvis ikke veldig lenge før. Dette er selvsagt spekulasjoner. Skriften sier oss ikke så mye her, men det er alltid interessant å lese ordet, og se hva vi kan finne. Josef er uansett en bemerkelsesverdig mann.

Artikkelen er reprise fra desember 2017