Vet du hvem du er?

Hvem er du egentlig. Vi er så sammensatt som mennesker og bruker så mye av vår tid på å fremstå bra. Mange pynter på fasaden men har det tungt inni seg. Vet andre hvem vi er? Vet vi i det hele tatt selv hvem vi er?

Joharis vindu er en psykologisk modell for å karakterisere ulike sider ved kommunikasjon. Modellen beskriver hvordan evnen til å være åpen og tydelig og lytte til innspill er grunnleggende for å kunne danne seg et bilde av hvordan en blir oppfattet av andre.

Joharis vindu er en firefeltskvadrant fremstilt som et vindu.
Det åpne feltet, også kalt arena, representerer det åpne jeget; det jeg vet om meg selv (kjent av jeget) og det andre vet om meg (kjent av andre).

Det blinde feltet representerer det blinde jeget; det jeg ikke vet om meg selv (ukjent av jeget) men det andre vet om meg (kjent av andre).
Skjult felt representerer det skjulte jeget; det jeg vet om meg selv (kjent av jeget) men det andre ikke vet (ukjent av andre).
Det ukjente feltet representerer det ukjente jeget; det jeg ikke vet om meg selv (ukjent av jeget) det andre ikke vet (ukjent av andre).

Kommunikasjonen og forståelsen av hverandre er derfor ikke lett, og uansett vil hele oss aldri bli presentert rett for de rundt oss. Vi som tror på Gud vet at Han ser alt. Han har skapt oss slik vi er, som hele og verdifulle mennesker. Våger vi å vise våre skjulte sider, de som vi som regel smører inn med sminke og pynt. Og er vi god på tilbakemeldinger fra folk som ser sider i livet vårt som vi ikke viste om?

Gud påpeker sider ved oss i Bibelen som vi ikke alltid synes om, eller vi tenker; “det der gjelder ikke meg”.
Joharis vindu er som Gud. Det avslører og avdekker hele oss, slik at vi kan bli hele og ærlige mennesker med alle de styrker og svakheter et helt menneske innehar.

Får Jesus frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Joh 8,26

 

 

Kilde: wikipedia.org