Hvilken generasjon har rett tro?

“Gud er Gud om alle mann var døde”, heter det i salmen. At Gud er konstant og aldri endrer seg er noe de fleste kristne er enig i. Problemet er at noen kristne tror at da kan heller ikke vi forandre oss. Slik vi lever nå er rett, og fornying og innovasjon er ikke Guds vilje. Men da må jeg spørre; hvilken generasjon har rett. Er det vår generasjon, eller besteforeldre generasjonen?

Det som er spennende er å se hvordan menneskets utvikling har gått. Og ofte ser vi et mønster, der hver generasjon gjerne gjør opprør mot foreldregenerasjonen. Mine foreldres generasjon giftet seg på begynnelsen av 50 tallet. Dette var en nøysom, pliktoppfyllende gjeng som gjorde det de fikk beskjed om. Dette ser vi og nå på sykehjem rundt om kring i Norge. Noen vil si de blir herset med. De gjør i hvert fall lite motstand, og finner seg i det meste.

Så kom neste generasjon. Hippie generasjonen. De som i 1968 gjorde opprør mot foreldrene og de voksne. Her skal det tenkes selv. Våre idealer skal være selv tenkt, og ikke lydig følge de eldre. Det ble opprør. Fri tanke, fri sex og nei til atomvåpen. De hadde opplevd en maskin generasjon som sto givakt uansett hva som ble fortalt. Nå var det på tide å «tenke sjæl»

Man kan si mye om denne generasjonen. Kanskje gikk de for langt, kanskje ryddet de opp i en del usaklige tradisjoner som hindret utvikling. 

Men så kom neste generasjon. Barna av 68-erne. Mange av disse hadde fått fri barneoppdragelse. Utydelige rammer og opprør inn med morsmelken. Hva skjedde så. Jo flere av disse hentet tilbake verdiene fra sine besteforeldre. Den konservative livsstilen. Livet skulle igjen inn i rammer og orden.

Denne generasjonen har vi sett lite til på barrikadene. De store demostrasjonene fra 70 tallet hadde stilnet. Pendelen hadde svingt enda en gang. 

Men nå. De som er født etter 2000 tallet. Neste generasjon har igjen begynt å protestere, og kaller sine foreldre stokk konservativ. Unge skoleelever begynner å rasle med sablene. Nå er det miljø det handler om. Igjen får vi en radikal generasjon som vil tilbake til rettferdighet.

Så hvor er Gud i alt dette. Hvis Gud er konstant og ikke endrer seg, hvilken generasjon har da Gud på sin side? Gud er konstant, men han er ikke tid. Tid er noe vi har konstruert for å forstå sammenhenger. 

Jeg tror utvikling er bra. Fremskritt og radikal tanke. Hvis vi fanges i den konservative ideen om at alt som er nytt er i mot Guds vilje vil vi stagnere som mennesker. Jens Bjørneboe skriver at «Et hvert fremskritt er avhengig av at både skrevne og uskrevne lover blir brutt.» Men vi trenger ikke bryte med Guds tanke selv om vi går videre, for det har vi alltid gjort. Vi ser bare Gud på nye og bedre måter. Gud er i går og i dag den samme. Noe som betyr at morgendagens Gud skaper en forståelse av verden, bedre enn vi forstår i dag. 

Jeg heier på de unge som tør å gå i mot sine foreldre, fordi de ser verden på en ny måte. Slik har det alltid vært, og sånn må det alltid være. Gi plass til Gud også i fremtiden. Ikke begrens hans storhet. Vi ser bare stykkevis. 

Hva skal vi ligne Guds rike med? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store greiner, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det» Mark 4,26–32.
Frøet som en gang ble plantet skal vokse seg digert og spre sine grener over hele jorden. Dette kan bare skje hvis vi tillater frisk pust, fersk jord og unngår stillestående vann. Noe er godt og noe er vondt av det som flyter med, men det er prisen vi betaler for at friskt vann får strømme fritt.