Hvorfor kalles vi kristne?

Tilhengere av Kristus er kjent som «kristne» over hele verden. Men få vet at de troende i det første århundre var kjent under andre navn, i tillegg til at de ble kalt en sekt i begynnelsen. Selv om “kristendommen” i dag tydelig skiller oss fra jødene, eller å ha noe med det jødiske folket å gjøre, flyttet de 1. århundrets troende rundt, hovedsakelig blant det jødiske folket. (For ikke å nevne at flertallet av de troende var jødiske). De tilbad ved tempelet i Jerusalem og deltok på synagogen på sabbaten.
I denne artikkelen skal vi se på noe av det som ble brukt til å referere til de troende i Kristus, nevnt i skriftene i Det nye testamente og historien.

KRISTNE 
Kristne kommer fra det greske Χριστιανός – Christianos) som betyr «etterfølgere av den salvede”. ( Kristus betyr “Den salvede” ). Selv om dette navnet ble det mest populære uttrykket å referere til de “troende”, nevnes det bare tre ganger i Det nye testamente.
Apg 11,26 “Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt «kristne».
Apg 26,28 “Agrippa sa til Paulus: «Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen
1Pe 4,16 “Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet.”

VEIEN
Navnet som ble brukt mye om de troende, og som er mest ukjent for kristne i dag, var “Veien”. Antagelig stammer dette fra Kristus selv, som kalte seg selv “Veien” (Joh 14,6), og dette navnet ble brukt mye i Apostlenes gjerninger. Versene nedenfor viser at de ble kjent mer som “Veien”, enn de ”kristne”, særlig ettersom Paulus introduserer seg som en etterfølger av ”Veien” for guvernøren, og ikke som ”kristen” (Apg 24,14), selv om de var kjent som ”kristne” i Apostlenes gjerninger 11,26.
Apg 9,2 «og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem.»
Apg 19,9 «Noen gjorde seg harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om Veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem, og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos.»
Apg 19,23 «På denne tiden oppsto det alvorlige uroligheter på grunn av Veien
Apg 24,14
«Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene»
Apg 24,22 «Feliks hadde godt kjennskap til Veien, og han utsatte saken og sa: «Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms.»

NASAREERNE
Et annet navn som ble brukt for å referere til de tidlige troende, var “Nasarenerne”, som stammer fra Yeshua, Nasareneren ( Yeshua er Jesu sanne navn ), som vi ser i Matt 2,23.
Apg 24: 5 «Den mannen der har vist seg å være den rene pest. Han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for nasareersekten.»

SEKT
De tidlige troende var også kjent som en sekt.
Ordet “sekt” betydde “en gruppe mennesker med noe ulik religiøs tro (vanligvis betraktet som kjettere)
Apg 28,22 «Men vi vil gjerne høre deg selv si hvordan du tenker. For om denne sekten vet vi i alle fall at den blir motsagt overalt.»
Apg 24,14 «Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene»
Apg 24,5 «Den mannen der har vist seg å være den rene pest. Han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for nasareersekten

TEOFIL
Et fjerde, men mer usikker teori er hentet fra to vers i Bibelen:
Lukas 1,3 «Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos»
Apg 1,1 «I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte»

Theophilus identitet er et mysterium for toeloger. Navnet vises bare to ganger i Skriften.
Noen mener Teofilus kan ha vært et navn gitt til de tidligste troende på Jesus. Navnet er faktisk en sammensetning av to greske ord, theos og phileo, som betyr henholdsvis Gud og venn. Dermed ville kombinasjonen være Theophilus, «venn av Gud.” Hvis dette er sant, kan det referere til enten et individ eller en gruppe mennesker som elsket Gud.

ICHTHYS
De første kristne var en forfulgt minoritet, og faren for å kalle hverandre med navn som Kristne eller Veien var en risiko. Derfor ble fisken et symbol de brukte som en «legitimasjon». Ved å tegne en halv bue i sanden og la den man møtte tegne den andre buen til en fisk. Da kunne man trygt presentere seg som kristen for andre uten fare for å bli avslørt for dem som ikke var kristne. Av flere grunner var dette kanskje det viktigste symbolet blant de første kristne. Bokstavene i det greske ordet for fisk «ΙΧΘΥΣ» er et akronym for «ησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ» (Iesous Khristos, Theou hyios, soter) som betyr «Jesus Kristus, Guds sønn, frelser». Symbolet ble med dette en kort trosbekjennelse.