Johannesevangeliet

Johannes og hans bror Jakob var galileiske fiskere. De var medlemmer av en velstående familie. Johannes far, Sebedeus, hadde mange tjenere. Han var i den indre sirkelen, som var  sammen med Jesus. Johannesevangeliet er den siste av de kanoniske evangelier, dvs de som kirken har anerkjent som guddom­me­lig inspirerte og som trofast videre­fører den apostoliske tradisjon. Johannes og hans bror var kjent som  “tordensønnene”. Det skyldtes antagelig deres hissige temperament, men muligens også p.g.a. deres iver som Ordets forkynnere. Det antas at Johannes skrev evangeliet på sine gamle dager. Han blir og omtalt som “den disippelen Jesus elsket”. På korset, ble Johannes betrodd omsorgen for Jesu mor. Han gir oss også et øyenvitne fortelling om det siste måltidet. Johannes var også den første til å tro på Jesu oppstandelse. Han bodde i Efesos i Lilleasia. Det var der han tjenestegjorde ved å lede den lokale kirken. Johannes forteller oss at det å leve et kristent liv er å la Jesus leve sitt liv i og gjennom oss.

Johannes åpner sitt evangelium med å opphøye Jesus og fortelle om hans evige guddom, slik blir han tilsluttet ørnen.