Keltisk faste

I keltisk kristen tradisjon begynner den 40 dager lange fasten frem mot jul og Vår Frelsers fødsel i dag.
Det er mange måter vi kan være med å markere den på. Noen velger å begrense ting som tar fokuset fra Gud. Tv, Pc o.l. De keltiske munkene valgte å avstå fra mat onsdager og fredager gjennom hele året. De avsto å spise før kl. 15.00, og fokuserte tiden på bønn og oppbyggelig lesning. Det er mulig å kopiere dette i disse dagene.

Poenget med faste er å avstå fra noe, men enda viktigere å knytte seg til noe. En fin øvelse i å kunne kontrollere sine egne behov, og sette Gud først.

Personlig ønsker jeg å leve stille og i forventning til den store dagen. Og vil da unngå å feire på forhånd. Julebord og julestøy stjeler så mye av mitt fokus. Butikkene og den kommersielle virksomheten skal ikke få den gleden dette året. Blir du med, og gir ventetidens oppmerksomhet til vår Herre?