Kjærlighet driver frykten ut

 Når jeg leser på Facebook og diverse kristne nettsteder i dag, så ser jeg en enorm frykt som sprer om seg blant kristne. Folk kommenterer og bruker mye av sin tid til å selge budskapet til den onde og det mørke i verden, isteden for å selge budskapet om lyset i verden. Er vi selgere av det negative eller det positive?

Jeg synes det er ganske alvorlig at dette er blitt en trend blant mange kristne. Det er noe vi må stå opp mot og reagere på. Vi må hjelpe mennesker som står fast i sin frykt, så de blir løst ut og kan motta nåden og freden fra Gud. Mye av det vi fyller oss med kommer ut i sinne og hat.

Det som går inn må og komme ut. Hjelp hverandre å gå til den nådens kilde og drikke oss utørst av det som er godt. Vi som er kristne må lære oss å være et lys i denne mørke verden og ikke være den ondes salgsagenter.

”Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt.” 
1 Johannes 4.18