Klage fra jordens indre

En merkelig lyd, uhørlig av menneskelige ører, registrert av seismologer over hele jorden. Den mystiske lyden, som et drønn, kunne høres i tjue minutter.

Tonen hadde blitt utløst av et større område av magmaen som beveget seg ned en sprekk noen kilometer under havbunnen. kulturredaktør Björn Wagh skrev: “man kunne få inntrykk av at det var jorden selv som utstøtte klagen.”

Alt i verden er koblet sammen. Kunnskapen vi har i dag om økosystemet, hvordan alle lever relatert til hverandre, har allerede den hebraiske profeten uttrykt i sine dramatiske beskrivelser av jordas klagesang. På grunn av menneskers harde hjerter, “sørger jorden over dette”, sier profeten Jeremia. Og apostelen Paulus mener han hører “at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer”.

Jorden er alliert med Gud i hans lidelse og fortvilelse, den herjede naturen roper til himmelen og blir et tegn på at mennesket har vendt seg bort fra Gud. “Bekymringen i våre hjerter, skadet av synd, er reflektert i symptomene på sykdommen som land, vann, luft og alle deler av livet avslører,” skriver pave Francis.

Peter Halldorf