Kommentarfelt

Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Dette står i 
Jakob brev 1. 19. 
Mange sier kristne ikke engasjerer seg nok i debatter. Det er kanskje dumt, men det er og todelt. Noen av de som gjør det har dessverre to munner og ett øre. 
Tenk om vi kunne møte mennesker med en lyttende holdning. Kanskje vi kan lære oss å forstå, før vi vil at de skal forstå oss. Vi har forskjellige utgangspunkt.
Hvordan vil vi vise verden hva en kristen er?