Kristne som ødela barndommen

Opp gjennom historien har vi hatt mange kristne institusjoner, lærere, prester og foreldre som med makt har oppdratt barn rundt seg. En maktelite som har vært mer opptatt av regler og straff enn kjærlighet og nåde. Barn er som blanke ark og har ofte ingen forutsetning for å forstå rett og galt før de blir forklart det. Men likevel har de blitt utsatt for de grusomste ting, fordi såkalt ansvarlige voksne ikke brydde seg om læringskurven til de små.

Søndagens tekst handler om hvem som er den største i himmelriket, og Jesus tar frem et lite barn og viser disiplene. «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.

Denne teksten inneholder også i vers 8: “Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. 9 Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild”.

Dette er nok ord mange barn har blitt fortalt opp igjennom tiden. Skremming med straff o.l, hvis barn gjør ting de ikke skal. Dessverre glemmer de voksne verset før. “Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp”. 
Der det var viktig å passe på at de små uvitende barna fikk sitt pass påskrevet, så ikke de voksne  alvorligheten med å føre mennesker til fall.

Jeg vet om mange som har vendt Jesus ryggen fordi noen loviske voksne tok fra dem  muligheten å se Jesus som står der med åpne omsorgsfulle armer og sier at det nettopp er de små som er himmelen verdig. Og vi som er voksne må bli som barn for å få den samme mulighet.

Til deg som har opplevd dette. Det var ikke Jesus eller Gud som sto bak denne ondskapen. Det var voksne uansvarlige mennesker som ikledde seg kristendrakten, og var ulver i fåreklær. Ikke la historien ødelegge sannheten. Disse menneskene får sin straff, og du har muligheten til å komme tilbake til din omsorgsfulle Gud. Bli kjent med han igjen. Det står flere plasser i Bibelen at Vår Herre gråt. Og det gjorde han, og det gjør han enda, når de minste blir fratatt det som er sant.