Kristne tullebukker

Du er ikke spesielt glad i å gå på gudstjenester. Du synes møter kan være kjedelig. Du har aldri klart å la deg påvirke av de rundt deg når felleskapet blir begeistret. Begeistring på kommando liksom. Kristne felleskap er ofte underlige og rare. De som er der er helt annerledes enn deg. Ikke liker du musikken. Ikke liker du stemningen. Du lar deg aldri suggerere av lovsang eller vekkelsesmøter. Karismatiske ledere og talere er kun skremmende og virker falske. I kirken er det så mye symbolikk, salmer, og liturgi som ofte virker helt bortkastet.

Du er trøtt og lei at mange kristne skal være så negative. De skal være imot alt som er normalen. Det virker som mange kristne støtter seg mer til myter, tradisjon og konspirasjoner enn logikk. Noen er mer redd for at muslimene skal overta Norge enn at vi står ovenfor en miljøkrise. Selv om vi ser mer til det siste.

Politikk defineres mange steder om du er innenfor eller utenfor det «gode selskap» Som om Gud skulle bry seg!
Hvilken menighet man går i definerer også om man er innenfor eller utenfor det «gode selskap». Som om Gud skulle bry seg!

Det er også mye sinne blant kristne. Mange kritiserer og henger seg opp i hvordan andre lever livene sine. De sprer mørke fremfor lys.

Kjenner du deg igjen? Noen av oss får ikke dette til. Jeg bestemte meg for noen år siden å avlære alt som ikke hadde noe med Jesus å gjøre. Skrelle vekk alt det som vi mennesker har puttet på gjennom historien.
Jeg orket ikke forholde meg til situasjoner og felleskap som ikke gav meg noe. Selv om tradisjoner, liturgi og symbolikk kan gi oss trygghet og oppbyggelse i mange av livsfasene. Så måtte jeg ut. Ut å få luft.

Selv om mange sikkert er uenig med meg, så har jeg et mye nærere forhold til Vår Herre i dag. Det er vårt forhold, og det er godt for meg.

Hvorfor skriver jeg dette? Er jeg ikke like negativ selv nå?
For meg har det alltid vært viktig å vise at troen på Jesus ikke handler om andre folk, systemer og meninger. Troen er en relasjon mellom deg og Herren. Religion er et system.

Selv om kristne kan være noen tullebukker, eller menigheter kan være manipulerende, så betyr ikke det at de har rettighetene på Gud og hvem Han er. Det er ikke de kristne vi skal tro på.

Du kan fint finne et godt fellesskap sammen med andre troende, og ære være de som gjør det. mange trives på bedehuset, kirken og i forsamlingen. De aller fleste jeg har møtt er positive og gode mennesker. De har funnet sitt åndelige hjem. Og det er jeg glad for.

Men er du som meg, og ikke helt passer helt inn i det kristne felleskapet? Ja da kan du slappe av å vite at du kan tro med DITT hjerte, DINE tanker og DINE følelser. Ikke heng deg opp i alt kristne sier og mener. Finn DIN vei med Herren. Ingen mennesker kan eller skal mene noe om ditt Gudsforhold.