Kronologisk Bibelleseplan

Endelig er det kommet en bibelleseplan som hjelper deg å lese de bibelske hendelsene i kronologisk rekkefølge. Det vil si at du til tider vil navigere fram og tilbake for at hendelsene skal komme i den rekkefølge de tidmessige hører hjemme i . Et eksempel er i 1. og 2. Samuelsbok der vi bl.a leser historien om David. Her vi du samtidig kunne lese noen av Davids salmer, og du vil få en dypere forståelse av salmens innhold ut fra Davids livssituasjon.

Det vil alltid være forskjellige oppfatninger når det gjelder Bibelens kronologi, men ønsket med denne planen er at vi kan bli oppmuntret til å ta vare på Guds underfulle ord. Som er gitt oss gjennom alle Bibelens 66 bøker.

Og det gjør heller ikke noe at layouten er lekker.

Utgiver er Sambåndet forlag og P7