Kunnskap er næring for sjelen.

Nå er jeg igang med det jeg tror er Guds oppgave for meg dette året. Jeg har brukt 2017 til å finne indre ro og Guds fred. 2018 ser ut til å bli året jeg skal studere hans ord. Jeg har studert Bibelen mange ganger før, både privat og gjennom skoler og studier. Men nå skal jeg bruke 2018 til å lese hele Bibelen kronologisk. Dette ser jeg frem til. Jeg vet skriften er levende, og uansett hvor mye jeg har lest før, vil jeg oppdage noe nytt. Det fine med å lese skriften i sin helhet er å lære hele historien å kjenne. Jeg har vært vant med å følge kirkeåret tekster og jeg har jobbet spesielt med en bok eller tema, eller fulgt andre systemer i bibelgrupper o.l. Selv om det er vel og bra, og Guds ord er like levende, så er det noe med å kjenne helheten og historiens rekkefølge.

Samtidig leser jeg Peter og Joel Halldorf «De fulgte Jesus» 366 kortbiografier av kirkehistoriens mange troshelter. Fra den tidlige kirke og opp til i dag. Selv om Bibelen er Guds ord, så slutter ikke Gud å virke blant oss troende. Derfor er det oppbyggende og lærerikt å lese om våre trossøsken.

Så ber jeg med Salmisten: Jeg er din tjener; gi meg innsikt, så jeg kan skjønne dine lovbud!