Kjærlighet med kunnskap

Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Fil. 1,9

Nå hvis du og jeg skulle skrive et brev til nye kristne, som vi ønsker å oppmuntre til aktivitet, hva ville vi si? Ville vi ikke oppfordre dem til å vitne, fordi en eller annen har kommet på ideen om at alle kristne har ett formål – at den troende skal være en verbalt vitne. Og hvis vi oppfyller den oppgaven med å snakke med noen om Gud, så oppfyller vi alt som forventes av oss i våre kristne liv.

Men Paulus sier ikke et ord om dette. Fordi, kjærlighet i praksis er det største vitne. Han sier “at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft”. Hva betyr det? Det betyr at det er noe som resulterer i handling! Jeg tror de trengte dette i Filippi, og jeg tror vi trenger det uansett hvor vi bor, at vår kjærlighet kan vise seg i aktivitet. Eller som Jakob sier, “uten ånd, er troen død uten gjerninger”.

Ukontrollert kjærlighet kan noen ganger være katastrofalt. Kjærligheten kan føles vond når den er uten innsikt og dømmekraft. Alle av oss har hatt erfaring med folk som mener det bra, men de bryr seg aldri om å sjekke fakta og bruke hodet når de skal hjelpe. Paulus sier det er ikke nok med bare velmenende kjærlighet. Les situasjonen. Se hvordan du virkelig kan hjelpe. Ikke bare hjelp uten å undersøkelse om det vil gjøre godt.

Frans av Assissi sa en gang: «Forkynn evangeliet, og om nødvendig bruk ord»