La ditt lys skinne

Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Matt. 5.16

En av kirkens hovedoppgaver er å utføre rettferdighetsarbeid og medfølelse til mennesker som er i nød. Hvorfor? Fordi Jesu hjerte banker for folk!

Spør Herren om å vise deg måter du kan hjelpe mennesker i nød. Be ham om måter du kan stå for rettferdighet og vise medfølelse i samfunnet. Når vi elsker mennesker, som han elsker dem, skinner vi virkelig Hans lys til andre og hedrer Ham!