Leser folk Bibelen i Norge?

Tore Witsø Rafoss ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) har nylig forsket på hvem som leser Bibelen i Norge, hvor mange som leser den og på endringene over tid.
Det viser seg at halvparten av folk i Norge ikke leser Bibelen.
14 prosent er det vi kan kalle bekjennende kristne. Det er de som gjerne går fast til gudstjenester og forsamlinger. Ca 30 prosent av befolkningen er det forskeren kaller kulturkristne. Det er de som kaller seg kristen, men som sjelden deltar i noen menighet eller leser Bibelen.
I følge reporten er det 11 prosent som leser Bibelen ukentlig, og 74 prosent av disse er bekjennende kristne.

De som leser Bibelen har forskjellige oppfatninger av den. Bare fire prosent tror den er “Guds faktiske ord”. De fleste som leser Bibelen, tror den heller er “inspirert av Gud”. Og så er det dem som leser den som et historisk dokument eller av ren nysgjerrighet. Det er to og en halv prosent.

Det som kom som en overraskelse gjennom denne studien var at unge menn leser mer enn unge kvinner på samme alder. Altså leser omtrent 15 prosent av menn og sju prosent av kvinner under 25 år bibelen ukentlig.

Hvorfor det er sånn kan en bare spekulere i. Kvinner og menn uttrykker troen forskjellig. Kvinner er oftere med i et fellesskap og for dem er det viktigere å gå på gudstjeneste og møter. De er rett og slett mer aktive og oppsøkende, sier Rafoss.

– Menn derimot kan nerde mer på bibelen. De sitter kanskje hjemme og leser mer. De liker for eksempel å sitere, refererer og pugge bibelversene.

Rapporten sier og at det er kristne med høyest utdanning som leser bibelen mest. Og Norge er det landet i Skandinavia der bibelen har størst betydning. Og her topper fylkene Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder.