Liljene på marken

Du tenker kanskje at du må jobbe veldig hardt for å komme deg fram her i livet. Men Gud vil at du skal tenke på liljene på marken – de gjør ingenting. De sliter ikke, spinner ikke. Likevel vokser de og er kledd av Gud mens de bare hviler og koser seg i Guds kjærlighets solskinn! Og når Gud klær dem, ser de enda mer strålende ut enn kong Salomo, den rikeste konge som noensinne har levd. Matt 6, 25-34

Som liljene på marken vil Gud at du skal la Han sørge for dine materielle behov, i stedet for at du prøver å gjøre det selv. Når du slipper taket og lar ham ordne opp, vil du se at han velsigner deg overnaturlig, rikelig og sjenerøst!

For mange år siden var det en gammel mann som gikk i menigheten min. Han ønsket å klare seg selv, og bodde alene i sitt eget hus. Helsen skrantet og det ble stadig mer trøblete å bo alene. En dag diakonen kom på besøk, lå han til sengs og klarte ikke å fote seg. Hun spurte om det ikke var på tide å få litt hjelp til daglige gjøremål. Men da kunne han fortelle at han hadde hjelp. Guds engler kom innom hver dag og bar vann og mat bort til sengen. Han stolte på Gud, og sånn ble det til han til slutt sovnet inn.

Kanskje er det som Corrie ten Boom sa: «Du kan aldri lære at Kristus er alt du trenger, før Kristus er alt du har.»