Loven om å så og høste

Evangelikal kristendom er en en type lavkirkelig protestantisme som er særlig kjent fra kristne grupper og kirkesamfunn i USA. Gruppene av evangelikale kan tilhøre ulike konfesjoner og har en viss variasjon i tilnærmingen til Bibelens autoritet. De har likevel felles vektleggelse av personlig tro og omvendelse, på vekkelse, helliggjørelse og ansvaret kristne har for å drive misjon. De har sine røtter i tysk pietisme, engelsk metodisme, folkelige vekkelsesbevegelser på 1800-tallet og pinsebevegelsen på 1900-tallet. Dette er en retning vi også finner flere steder i Norge. Navnet tilsier at dette er folk som ønsker å holde seg til evangeliet eller budskapet om Jesus Kristus. Det som likevel undrer meg litt er at dette er en gruppe som tviholder mer enn noen andre på Det gamle testamente.

Derfor blir det konflikt når den norskeste folkesjelen hører en viss kristen tv stasjon snakker om “loven om å så og høste” Dette er en gammeltestamentlig lov som ligger under den gamle pakts trelldom. Den er bygget på gjerninger. Mye av denne gjerningskristendommen har vi fått i fra USAs evangeliske tradisjon. Hadde de fulgt evangeliet slik de påstår at de gjør, så hadde de sett at den sier helt motsatt. Som det står i Gal. 5.1: “Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.”

For mange evangeliske kristne er ikke friheten nok. Selv om korset tok bort den gamle religiøse gjernings troen, lever mange av disse daglig i frykt for en hevngjerrig Gud, som gir, tar og straffer de som ikke er lydig. Og frykt er en enkel åpning for folk med makt til å drive disse tilbake til slaveåket.

Når de sterke lederene forkynner om talenter, så er det nesten uten unntak penger det er snakk om, og da blir loven om å så og høste en lov som gjelder din økonimi. Ispedd en dose frykt, så gir mange penger i redsel for hva Gud vil finne på.

Talenter handler om så mye mer. Det er hva du er og hva du kan. Alt fra nådegaver til naturgaver. Gir du av deg selv, får du mer igjen. Gir du Jesus til en venn, kan den troen fort mulipliseres.

Guds kjærlighet til deg handler om frihet. Du er fri til å dele dine talenter. Enten det er deg selv, dine penger eller din kunnskap og tro. Han tvinger ingen. Er du syk, redd eller ensom kan du med frimodighet be til din frelser Jesus. For alt er betalt av Han. Du får faktisk alt helt gratis.

Se på ravnene! De sår ikke og høster ikke, de har verken matbod eller låve, men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt er ikke dere enn fuglene! Lukas 12, 24