Lukasevangeliet

 Lukas er den eneste kjente lærde forfatter i Det nye testamentet. Han var en lege, gresk og lærd kristen. Han var også en nær venn av apostelen Paulus og i nært fellesskap med de andre apostlene, dette ga ham et nært kjennskap til starten på den tidlige kirken. Han skrev også Apostlenes gjerninger. Lukas skrev fra Roma og kanskje Caesarea. Han gjør ofte referanser til sykdommer og diagnoser. Lukas var ikke bare en lege, men også en historiker. Han vektla datoer og detaljer som var koblet til Jesu hendelser og personer i historien. Lukas fokuserer på Jesu relasjoner med mennesker. Han gir også en fremtredende plass til kvinner i evangeliet og historien. Lukas detaljer og datoer hjelper oss til å tro på ektheten og påliteligheten av historien til Jesu liv. Enda viktigere, han hjelper oss til å tro, med sikkerhet, at Jesus er vår Herre og Frelser og den etterlengtede Messias.

Lukas åpner sitt evangelium med fortellingen om Sakarja som ofrer i tempelet, og oksen var et offerdyr.