Lys og salt

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
Matt 5,13-16
Jesus forteller sine etterfølgere at vi er jordens salt og verdens lys. Ikke at vi kommer til å være det i fremtiden – men at vi ER salt og lys – akkurat nå. Det er som et svar på mørket av hat og vold. Brukes det i riktig mengde, kan salt bringe helbredelse og forbedre smak. Kastet under føttene, vil det hjelpe oss til å holde oss oppreist på glatte veier. Og lyset hjelper oss til å se og finne veien i mørket. Metaforisk talt bringer lys også håp og opplysning.
Men kan vi gjøre noe i verden?
I dag turer folk løs på internett, som ser etter grunner til å hate og begrunnelse for vold. Mange radikaliserer seg også gjennom nettet. Vi kan nekte å mate den sykdommen. Vitser er ikke morsomme hvis de er på bekostning av noen andre, spesielt folk som allerede er sårbare. Vi kan velge å ikke videresende vitser, tegneserier og nedsettende e-postmeldinger som bare tjener til å blåse i glørne av uvitenhet og giftig hat. Vi kan velge å stå opp på en positiv og kjærlig måte når vi ser folk sprer hat. Den beste måten å stoppe folk på er å ikke gå i forsvar, men avslutte samtalen med godhet. Samle glødende kull på ens hode, dvs. lønne ondt med godt og dermed vekke samvittighetsnag hos trollene. Vi kan gi folk beskjed når deres oppførsel er uakseptabel. Vi kan nekte å lytte til de som som spytter propaganda for å være populære – uansett hva kostnaden er. Vi kan informere oss om andre religioner og kulturer. Vi kan undersøke våre egne forstyrrelser. Vi kan be og arbeide for fred og rettferdighet, og begynne med våre egne familier.
Vi trenger ikke å få panikk når vi leser om alt det negative i aviser og nett. Det hjelper ingen. Hvis vi ikke foretar oss noe, vil  saltet bli fortynnet til blindhet og våre lys går ut. Dette er ikke tiden for selvtilfredshet. Det er på tide å våkne, snakke og kaste litt lys i mørket.

Bønn:
Herre vi ber for det som er fremmed for oss, og de vi er fremmed for. Usikkerhet skaper mistillit og frykt. Vi ber derfor at lyset må skinne på de mørke krokene i vårt liv, så hele oss kan skinne som er fyrlykt for andre. Hjelp oss til å salte der vi går.