Lyset er håpet

Vinteren er tøff for mange. Meg inkludert. Mørket henger over oss som et tungt teppe. Det er som vi må gispe etter luft. Alt kan virke håpløst og svart. I sånne stunder kommer angsten lett frem i alle kroker. Og alle nyheter og fæle ting forsterkes. Klumpen i magen brenner mer enn ellers.

Men tøffe tider krever håp. Og hva gir vel ikke mer håp midt i mørket enn ordene fra Jesaia 9.2

Det folket som vandrer i mørket,
ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land,
stråler lyset fram.

Profetien handler om at en fredsfyrste skulle bli født. Skrevet 700 år før det skjer. At vi velger å feire Jesu fødsel midt i mørketiden kan ikke være tilfeldig, i hvert fall for oss kalde nordboere. Er det noe vi trenger å bli minnet på, så er det om Ham som kom til jorden med håp, trøst og frelse til oss håpløse, redde og bortkomne mennesker.

Januar er her, solen har snudd og vi har foran oss en verden som nå nærmer seg fødselsveene til en ny vår. Våren betyr lys og liv. Lyset er et annet ord for håp. Gud bruker ord og utrykk som vi mennesker forstår. Naturen og dens syklus er Guds gave til oss for at vi skal forstå hva Jesus er for oss.

De første ordene i Bibelboken gir oss håp. “Det skal bli lys! Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt”, står det i 1 Mosebok kapittel 1. I skriften står det mye om lyset. Under er noen vers. Håpet ligger alltid foran oss. Husk at mørket tilslutt må vike for det livgivende lyset.

Sal 36,10 “For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys”

Sal 119,105 “Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti”

Luk 1,78 “for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss …”

Luk 11,35 “Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke!”

Joh 1,4 “I ham, var liv, og livet var menneskenes lys”

Joh 1,9 “Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden”

Joh 8,12 «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

2 Kor 4,6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.

Ef. 1,18 “Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige”

Ef. 5, 8 “En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!”

1 Joh 1,7 “Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd”