Lyset

Som kristne er vi alle kalt til å spre lys i verden. Fortelle og dele med de rundt oss det som vi har erfart i livet. Jeg finner det veldig fint og oppbyggende for min egen del å dele tanker og meninger jeg opplever på min indre pilegrimsvandring i min blogg.

Jeg opplever troen min som en løk som skrelles og avdekker lag for lag, og jeg ser at Gud viser meg nye ting hele tiden. Slik er det for alle. Vi ser bare stykkevis og delt. Noen har sett mye, og andre mindre. Men samtidig har vi alle våre opplevelser og erfaringer med i ryggsekken vår. Når ryggsekken er full er det godt å finne seg en rasteplass og dele ut det som vi har samlet opp fra livet.

Jeg vil være veldig tydelig på at jeg ikke sitter på de rette svar eller den rette lære. Jag eier ingen sannhet. Jeg kan ta feil eller jeg kan komme med nye tanker noen ikke har tenkt før. Min agenda er å vise litt hva Gud har vist i mitt liv, og peke på Jesus, lyset som skinner i mørket. Det er viktig at alle kjenner inni seg selv hva som føles rett og galt. Vi har alle Den hellige ånd som er vår lærer. Og alt må prøves på Jesus.

Mennesker som vet de har rett og forteller andre hvordan de skal leve, tenke og mene har et stykke igjen å gå før de åpner mine ører. Vær kritisk, les og bli glad i Bibelen. Men ikke minst bli kjent med Jesus. Ikke tro blindt på pastorens, prestens eller menighetens Jesus, men bli kjent din egen personlige frelser. La Den hellige ånd vise deg rett og galt, og ikke vær redd for å lytte til nye mennesker. Alle har erfaringer og opplevelser som Den hellige ånd kan bruke. 

Vær frimodig, del lyset med hverandre.