Markusevangeliet

Markus var ikke en apostel slik som Matteus og Johannes. Evangeliet etter Markus var rettet mot hedningene. Markusevangeliet er det korteste av de fire evangeliene. Jesu liv vises mer i handling enn i ord. Markusevangeliet er rettet mot Romerriket og fremstiller Jesus som Kongen av den materielle verden, så vel som den overnaturlige verden. Det ble sagt, i oldkirken, at Markus skrev sitt evangelium mens han var i Roma som en disippel av Peter. Markusevangeliet forteller om flere mirakler enn noen av de andre evangeliene. Markus skrev og for å oppmuntre romerske kristne og bevise at Jesus var Messias. Nøkkelen i Markusevangeliet er Guds hensikter for verden, mens Matteus fokus er Guds hensikter for Israel. Markus presenterer Herren som en tjener i vårt liv, hans død og oppstandelse og menneskehetens frie gave til evig liv gjennom hans blod.

Markus blir tilsluttet løven, ettersom evangeliet hans åpner med en fortelling fra en ørken, og løven er et ørkendyr.