Matteusevangeliet

 Mange mennesker i verden i dag, både troende og ikke-troende, kan ikke svare på spørsmålet om hvorfor det er fire evangelier i Bibelen. Det kan være nyttig for oss alle å lære litt om bakgrunnen til disse fire som skrev nesten det samme, men som har forskjellig utgangspunkt og mål med historiene. Det blir ofte fortalt at de ble skrevet av ukjente forfattere, som senere navnga de etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Men flere bibelforskere antar i dag at det var de selv som skrev. Jeg legger ut et resymé om hvert evangelium de neste fire dagene.

Matteusevangeliet
Matteus presenterer Jesus som jødenes konge, den etterlengtede Messias. Hans fokus er rettet mot den jødiske nasjon, som har ventet i århundrer på den kommende Messias. Jesu stamtavle, dåp, budskap og mirakler, alle peker på den konklusjonen at Jesus er den etterlengtede Messias. Matteus var galileisk jøde som ble en av Jesu disipler. Han var skatteinnkrever for romerne. Tollere ble på den tiden ble hatet av det jødiske folk og foraktet av romerne. De var kjent for å samle skatter romerne krevde og deretter legge til det de følte for i sin egen lomme. Matteus evangeliet ender med at Jesus gir alle troende misjonsbefalingen, som kaller alle troende å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi skal døpe dem i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Vi skal lære dem å adlyde alt han har gitt oss. Hvis vi er trofaste, forsikrer Jesus oss at han vil være med oss, inn til verdens ende.
Blir gjerne symbolisert som menneske med vinger.