Nåde til alle

«Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Mark 2, 13-17

De fleste av oss vil helst være rundt folk som oss selv. Vi føler oss mest komfortable med de som ser ut som oss, tenker som oss, snakker som oss, fungerer som oss og mer. Vi unngår gjerne folk som er forskjellige fra oss, spesielt hvis de har en tvilsom moralsk karakter.

Så hvorfor skulle Jesus snakke med tolleren Levi? Han som jobbet for romerne og deres keiser, og som ble foraktet av jødene. Ikke bare snakket Jesus med Levi, han spiste også i Levis hus med andre tollere og syndere!
Var ikke Jesus redd for å blande seg med slike mennesker? Han svarte: “Jeg har ikke kommet for å kalle de rettferdige, men syndere.”

Her ser vi Jesu nåde bli levende for de rundt ham, nåde som forvandler liv og forandrer verden. Bare Jesu frelsende nåde kan gjøre det.
Bare ved Jesu reddende nåde kan vi komme i riktig fellesskap med Gud. Og når hans nåde berører vårt liv, skal vi også gi nåde til alle rundt oss, inkludert «tollere og syndere.”

Bønn
Kjære Jesus, du tilbyr din nåde til syndere – og det inkluderer oss. Gjennom din nåde, har vi felleskap med Far. Hjelp oss å utvide din nåde til alle rundt oss. I ditt navn, Amen.